Level 11 Level 13

10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
newspaper
gazeta
threat
zagrożenie
responsibility
odpowiedzialność
smile
uśmiechać się
solicitor
adwokat
I read the local newspaper
czytam lokalną gazetę
I'm a security threat
jestem zagrożeniem dla bezpieczeństwa
I'll take responsibility for it
wezmę za to odpowiedzialność
it's nice to see her smile again
miło widzieć, że znowu się uśmiecha
I hired a solicitor
wynająłem adwokata