Level 12 Level 14

10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
score
wynik
account
konto
interesting
ciekawy
break
przerwa
audience
publiczność
what's your total score?
jaki jest twój całkowity wynik?
there is no money in my account!
na moim koncie nie ma żadnych pieniędzy!
it's one of the most interesting articles
to jeden z najciekawszych artykułów
can we take a break?
czy możemy zrobić sobie przerwę?
we reach a wide audience
docieramy do szerokiej publiczności