Level 15 Level 17

10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
majority
większość
born
urodzony
admit
przyznawać się
senior
starszy, wyższego szczebla
assume
zakładać, przypuszczać
the majority of students don't work
większość studentów nie pracuje
babies are born every minute
każdej minuty rodzą się dzieci
she admitted her mistake
przyznała się do błędu
he's a senior citizen
on jest seniorem
everyone assumes that I'm an idiot
wszyscy zakładają, że jestem idiotą