Level 20 Level 22

10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
access
dostęp
restaurant
restauracja
judge
sędzia
publish
wydawać, publikować
cost
kosztować
you'll have easy access to your money
będziesz miał łatwy dostęp do swoich pieniędzy
what time does the restaurant open?
o której otwierają restaurację?
the judge is in court
sędzia jest w sądzie
have you published your book?
wydałeś już swoją książkę?
it costs more than that
to kosztuje więcej