Level 21 Level 23

10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
relation
związek, powiązanie
release
uwalniać
own
posiadać
bird
ptak
labour
praca, siła robocza
she studies international relations
ona studiuje stosunki międzynarodowe
I'll be released next week
wypuszczają mnie w przyszłym tygodniu
her family own a large estate
jej rodzina posiada duży majątek
there is a little bird in the garden
w ogrodzie jest mały ptaszek
the cost of labour is lower there
koszty pracy są tam niższe