Level 23 Level 25

10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
version
wersja
stare
gapić się
safety
bezpieczeństwo
effective
skuteczny
neighbourhood
okolica, sąsiedztwo
I'm writing my own version
piszę moją własną wersję
don't stare at him!
nie gap się na niego!
there will be no safety net
nie będzie żadnej siatki zabezpieczającej
will it be more effective?
czy to będzie bardziej skuteczne?
I'll show you around the neighbourhood
oprowadzę cię po okolicy