Level 3 Level 5

10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
machine
maszyna
gas
gaz
ahead
z przodu, do przodu
generation
pokolenie
commercial
handlowy, komercyjny
it's in the washing machine
to jest w pralce
greenhouse gases heat up the planet
gazy cieplarniane ocieplają planetę
he's still ahead of us
on nas dalej wyprzedza
we should consider future generations
powinniśmy wziąć pod uwagę przyszłe pokolenia
is it a residential or commercial area?
czy to jest dzielnica mieszkalna, czy obszar przemysłowy?