Level 4 Level 6

10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
address
adresować, zajmować się
cancer
rak
test
testować
item
pozycja, rzecz
reality
rzeczywistość
we addressed the issue
zajęliśmy się tą sprawą
only women get breast cancer
tylko kobiety dostają raka piersi
we should test whether it works
powinniśmy przetestować, czy to działa
I have removed these items
usunąłem te pozycje
it's a virtual reality game
to gra w wirtualnej rzeczywistości