Level 27 Level 29
Level 28

Unitè 7 Présentez une enterprise! / D C'est écrit


29 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
un ascenseur
výtah
une autorisation
oprávnění, povolení
un badge
odznak
un bonus
bonus
un casque
helma, přilba
un certificat
certifikát, osvědčení
circuler
obíhat, proudit
une consigne
příkaz
un effectif
osazenstvo, počet zaměstnanců
une évacuation
evakuace, vyklizení
une évaluation
hodnocení, odhad
un incendie
oheň, požár
interdit(e)
zakázaný(á)
médical(e)
lékařský(á), zdravotní
ouvrier(ière)
dělník(ce)
particulier(ère)
jednotlivý(á)
passager(ère)
cestující
un pompier
hasič
une promotion
podpora prodeje
recevoir
přijímat, přijmout
respecter
ctít, mít v úctě
une retraite
penze
un secours
podpora, posila
secret(ète)
důvěrný(á), tajný(á)
une sécurité
bezpečnost
une somme
částka
spécialiste
odborník(ce)
une urgence
naléhavost
visiteur(euse)
návštěvník(ce)