Level 28 Level 30
Level 29

Unitè 8 Trouvez un emploi / A Société recrute...


46 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
accueillir
přivítat, uvítat
animer
oživit, povzbudit
une autonomie
nezávislost
une candidature
kandidatura
une capacité
kapacita
une compétence
oprávněnost, pravomoc
un compte rendu
hlášení, výkaz
une connaissance
poznatek, vědomost
un contact
dotknutí, kontakt
un contrôle
dohled, kontrola
développer
rozvíjet, vyvíjet
un diplôme
diplom, vysvědčení
diplômé(e)
diplomovaný(á)
une disponibilité
pohotovost, použitelnost
une élaboration
vypracování, vytváření
une équipe
družstvo, pracovní kolektiv
un équipement
příslušenství, vybavení
évaluer
hodnotit, ocenit
une filiale
pobočka
former
tvořit, vytvořit, vytvářet
une gestion
řízení, správa
une lettre
dopis
une maîtrise
mistrovství, zvládnutí
maîtriser
ovládat, zvládnout
une mission
poslání, úloha
une motivation
motivace
négociateur(trice)
vyjednavač(ka)
négocier
jednat, vyjednávat
une organisation
organizace, uspořádání
participer
dělit se, podílet se
une préparation
příprava
les prétentions
platové požadavky
un profil
profil
promotionnel(elle)
reklamní
une proposition
návrh, tvrzení
prospecter
hledat rudné ložisko, kutat
un rapport
hlášení, výkaz
une réalisation
plnění, uskutečnění
recruter
najímat
recruteur(euse)
náborář(ka)
rédiger
sepsat, spisovat
un sens
cit, význam
similaire
podobný(á)
une statistique
statistika
un talent
talent
voyager
cestovat