Level 30 Level 32
Level 31

Unitè 8 Trouvez un emploi / C Votre profil nous in


29 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
actuel(elle)
aktuální, současný(á)
une aéronautique
letectví
agressif(ve)
bojovný(á), útočný(á)
un atelier
ateliér, dílna
une augmentation
zlepšení, zvýšení, rozšíření
autonome
autonomní, nezávislý
un boulot
práce, dřina
une cantine
kantýna, závodní jídelna
un défi
výzva
déménager
přestěhovat
un déplacement
přemístění, přesun
disponible
použitelný(á)
gourmand(e)
labužnický(á)
une loi
pravidlo, zákon
une maintenance
údržba
motivé(e)
motivovaný(á)
objectif
objekt, cíl
un panne
porucha
patron(onne)
ochránce(kyně), vedoucí
perfectionner
zdokonalit
postuler
ucházet se o...
pratiquer
provádět, vykonávat
prime
odměna, prémie
privé
důvěrný(á)
réparer
opravit
un rythme
rytmus, tep
signer
podepsat
une solution
řešení
technicien(enne)
technik(čka)