Level 36 Level 38
Level 37

Unitè 10 Réglez les problèmes ! / A Je voudrais ou


36 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
une assurance
ujištění, jistota, pojištění
bancaire
bankovní
un bulletin
věstník, úřední listina
un carnet
zápisník
une carte
jídelní lístek, mapa
un compte
počet, výpočet, účet
une condition
okolnost, stav
une consultation
konzultace, porada
un coupon
kupón, ústřižek
un crédit
úvěr
débiter
prodávat v malém, čepovat
un distributeur
distributor
une documentation
dokumentace
un domicile
bydliště
l'électricité
elektrika
emprunter
vypůjčit si
des espèces
hotové peníze
une garantie
zajištění, záruka
une identité
shoda, totožnost
intéressé(e)
zájemce, zájemkyně
un justificatif
doklad
une offre
nabídka
une perte
ztráta, prohra
possible
možný(á)
un prêt
půjčka, záloha
prêter
půjčit, poskytovat
une quittance
stvrzenka
une réception
recepce, převzetí
un règlement
nařízení, předpis, řád
un relevé
výkaz, výpis
rénover
obnovovat, obnovit
un retrait
sražení, stáhnutí
souhaiter
přát (si)
une valise
kufr
un virement
bankovní převod
virer
převést na jiný účet