Level 38 Level 40
Level 39

Unitè 10 Réglez les problèmes ! / C C'est encore e


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
une anomalie
odchylka
anormal
nenormální
brancher
rozvětvit, rozdělit v odbočky
cassé(e)
zlomený(á)
une catastrophe
katastrofa
un chauffage
topení
un chauffe-eau
ohřívač vody
un circuit
okruh
un climatiseur
klimatizace
coincé(e)
přiskřípnutý(á)
contrôlé(e)
kontrolovaný(á)
un court-circuit
krátké spojení, zkrat
une cuve
káď
dangereux(euse)
nebezpečný(á)
un défaut
porucha, závada
défectueux(euse)
vadný(á)
un dépanneur
opravář
ennuyer
nudit
éviter
vyhýbat se, vyvarovat se
un fonctionnement
funkce, provoz
fonctionner
být v chodu, fungovat
garantir
zajistit, zaručit
une imprimante
tiskárna (počítačová)
une intervention
zákrok, zásah
un lavabo
umývadlo
un lave-vaisselle
myčka nádobí
une moquette
moket (nábytková tkanina)
un moteur
pohon, motor
plaire
líbit se
une prise
uchopení, úchyt
réglé(e)
linkovaný(á), určený(á)
renverser
převrátit, obrátit
sauter
skákat, vyletět do vzduchu
se marier
oženit se, vdát se
taché(e)
puntíkovaný(á), zašpiněný(á)
tomber
padat
une utilisation
užití, použití
une vérification
kontrola, ověření
vérifié(e)
ověřený(á)
une vidange
vyčištění