Level 1 Level 3
Level 2

New level


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
aspect
khía cạnh
breed
(n) sinh sản
diurnal
(adj) thuộc ban ngày
endure
(n) chịu đựng, cam chịu
evolve
tiến hóa
fascinate
(v) mê hoặc, quyến rũ
feat
(n) chiến công
fuel
(n) nhiên liệu
hemisphere
(n) bán cầu
imperative
(adj) cấp bách, khẩn cấp
inhabit
(v) trú ngụ
migration
(v) di cư
navigation
(n) hàng hải
nocturnal
(n) sống về đêm
observer
(v) quan sát
obscure
(adj) tối tăm, mờ mịt
optimal
(adj) tốt nhất
species
loài
stray
(n,adj,v) lạc, bị lạc
windswept
(adj) gió mạnh