Level 4
Level 5

organizacja m.nar.


38 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
akredytacja
uprawnienie udzielone ambasadorowi lub dziennikarzowi na pracę za granicą przy obcym rządzie
bona fides
[łac.] w dobrej wierze - zasada prawa m.nar.
nemo iudex in causa sua
[łac.] nie powinno się być sędzią we własnej sprawie - zasada prawa
precedencja
ustalanie pierwszeństwa szefów misji dyplomat. regulowane protokołem dyplomat. (np. data złożenia listów uwierzytelniających)
1991
Grupa Wyszehradzka powstała w roku ... (zamek na Węgrzech)
racja stanu
nadrzędność interesów państwa nad innymi interesami czy normami
brain drain
[ang.] drenaż mózgów, odpływ wykształconej kadry do krajów wysoce rozwiniętych, bo tam lepsze opportunities
1948
International Union for Conservation of Nature powstała w ... ("Czerwona księga gatunków zagrożonych")
Luksemburgu
Court of Justice of the European Union ma swoja siedzibę w ...
Strasburgu
European Court of Human Rights ma swoją siedzibę w ...
1991
powstanie Wspólnoty Niepodległych Państw z siedzibą w MIŃSKU
1919 Genewa
ILO powstała w ... roku i jej siedziba to ...
1950 Genewa
UNHCR powstał w ... roku a jego siedziba to ...
1946 Nowy Jork
UNICEF powstał w ... roku a jego siedziba to ...
1946 Paryż
UNESCO powstało w ... roku a jego siedziba to ...
1948 Genewa
WHO powstało w ... roku a jego siedziba to ...
1995 Genewa
WTO powstało w ... roku a jego siedziba to ...
1945 Rzym
FAO powstało w ... roku a jego siedziba to ...
1957 Wiedeń
International Atomic Energy Agency (IAEA) powstała w ... roku a jej siedziba to ...
1874 Berno
Universal Postal Union powstała w ... roku a jej siedziba to ...
1959 Londyn
International Maritime Organisation (IMO) powstała w roku ... a jej siedziba to ...
1966 Wiedeń
United Nations Industrial Development Organization - UNIDO powstała w ... roku a jej siedziba to ...
Triest 1989
... stolica Central European Iniciative powstałej w ... roku
Strasburg
siedziba Rady Europy
1952 Kopenhaga
utworzona w roku ... Nordic Council. jej siedziba to ...
1992 Sztokholm
Council of the Baltic Sea States (CBSS) powstała w roku ... a jej siedziba to ... (na mapie taka duża bo jej członkiem jest Komisja Europejska)
1990 Ryga
w ... roku powstała Baltic Assembly (Rada Bałtycka), a jej siedziba to ...
1967 Jakarta
powstała w roku ... Association of South-East Asia Nations (ASEAN), jego siedziba to ...
2002 Addis Abeba
rok powstania African Union (AU) w miejsce OJA z 1963, jej siedziba to ...
1948 Waszyngton
Organization of American States (OAS) powstała w roku ... a jej siedziba to ...
1944 Waszyngton
powstał w roku ... International Monetary Fund (IMF) a jego siedziba to ...
1960 Genewa
EFTA powstała w roku ... a jej siedziba to ...
1961 Paryż
Organization for Economic Co-operation and Development, OECD powstała w roku ... a jej siedziba to ...
1992
Central European Free Trade Agreement (CEFTA) pierwotnie Czechosłow., Polska i Węgry, dziś kraje byłej Jugosławii + Mołdawia, założona w roku ...
Bruksela
siedziba NATO
1999
Polska przyłącza się do NATO
1945
Polska w ONZ od ... roku
1995
w roku ... powstaje OSCE (OBWE) z niestałej KBWE