Level 23 Level 25
Level 24

File 7 Go, have, get


32 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
get a newspaper
sehnat noviny
get a taxi
vzít si taxi
get an email
dostat email
get a letter
dostat dopis
get dressed
obléct se
get home
vrátit se domů
get to the airport
dorazit na letiště
get up
vstanout
go back
jít zpátky
go by bus
jet autobusem
go by train
jet vlakem
go by plane
letět letadlem
go for a walk
jít na procházku
go home
jít domů
go on holiday
jet na dovolenou
go out
jít ven
go shopping
jít nakupovat
go to bed
jít do postele/spát
go to church
jít do kostela
go to the beach
jít na pláž
have a car
mít auto
have a bike
mít kolo
have a drink
dát si drink
have a good time
dobře se bavit
have a sandwich
dát si sendvič
have a shower
sprchovat se
have a bath
koupat se (ve vaně)
have a swim
zaplavat si
have breakfast
snídat
have lunch
obědvat
have dinner
večeřet
have long hair
mít dlouhé vlasy