Level 37 Level 39
Level 38

File 12 Useful words and phrases


26 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
coach
dálkový autobus
tram
tramvaj
single ticket
lístek na cestu tam
return ticket
zpáteční lístek
decide
rozhodnout se
ever
někdy
formal
formální
healthcare
zdravotní péče
healthily
zdravě
informal
neformálně
insurance
pojištění
on the other hand
na druhé straně
perhaps
možná
pessimistic
pesimistický
portion
porce
professional
profesionální
promise
slíbit
queue
fronta
real
opravdový
reserved
rezervovaný
the cost of living
životní náklady
traditional
tradiční
unhealthily
nezdravě
website
webová stránka
wide variety
široká škála
worst
nejhorší