Level 2
Level 1

1 - 20


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
smash
фалирам, банкрутирам; счупвам (се), разбивам (cе), строшавам (се)
anxious
загрижен, разтревожен, обезпокоен
artistic
художествен, изящен, артистичен
interpret
тълкувам, обяснявам, разяснявам, интерпретирам
secure
сигурен; безопасен; осигурявам, обезпечавам
philosopher
философ
average
среден
grieve
скърбя; наскърбявам
mobile
мобилен, подвижен
unlike
за разлика от; не като
hateful
омразен
bitter
горчив
incapable
неспособен (of), неподдаващ се на
disabled
неспособен, негоден, осакатен, изваден от строя; инвалид
odd
нечетен; странен
digital
цифров
feverish
трескав
wrap
обвивка ,опаковка, наметка; обвивам, увивам
hire
наемам; наемане
research
проучване, изследване