Level 9 Level 11
Level 10

181 - 200


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
feeling
чувство; усещане; съчувствие; отношение;
user
потребител
fund
фонд, капитал, запас
risk
риск
version
версия
army
армия
argument
аргумент; спор; довод
responsibility
отговорност
economy
икономика; икономия
hotel
хотел
customer
клиент; купувач
conference
съвещание; конференция
profit
полза, печалба, изгода
circumstance
обстоятелство,факт, условие
attitude
становище, отношение; поза; стойка
disease
болест; заболяване
safari
сафари
president
президент
addition
събиране; допълнение; прибавяне
goal
цел; спорт. гол