Level 10 Level 12
Level 11

201 - 220


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
advice
съвет; бизн. авизо
pupil
ученик; зеница
advantage
предимство,облагодетелствувам
memory
памет; спомен
culture
култура; отглеждане; развъждане (на бактерии и пр.)
bloodshed
кръвопролитие
majority
мнозинство; пълнолетие
variety
разнообразие
bill
сметка; банкнота; обявявам, разгласявам, обнародвам, човка; геогр. тесен нос
access
достъп (to); увеличение; пристъп
pit
яма
gem
скъпоценен камък; скъпоценност; "бисер"
extent
степен, размер
appeal
апелирам, моля, зова; позовавам се (to)
parliament
парламент
payment
възнаграждение, плащане
holiday
празник отпуска почивен ден
importance
важност; значение
article
предмет , артикул; статия
context
контекст