Level 17 Level 19
Level 18

341 - 360


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
quarrel
караница, кавга
limit
граница; ограничение; предел; лимит
definition
дефиниция; определение
unemployment
безработица
flight
летене; ято; полет
output
ел. изход; производство, продукция
address
адрес
reduction
намаление, намаляване, отстъпка, съкращение, редукция
interview
интервю
challenge
предизвикване
concentration
концентрация
finance
финанси; финансирам
murder
убийство; убивам
offense
престъпление; обида; атака
absence
отсъствие
error
грешка
representative
представител; представителен
criticism
критика
appointment
назначение; служба, място, пост; свиждане, определена среща
acid
киселина; кисел