Level 18 Level 20
Level 19

361 - 380


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
instruction
инструкция; инструктаж
module
модул
kid
дете, яре, козле
assembly
монтаж, събрание
implication
заключение, извод, загатване
thanks
благодаря
recognition
(раз)познаване; признаване; признание
expenditure
разход, разноски
asset
предимство, придобиване
sum
сбор, сума, аритметична задача
fee
такса; възнаграждение; хонорар; наследствен имот
treaty
договор; водене на преговори
guest
гост
sieve
сито, решето; филтър; пресявам, филтрирам
initiative
инициатива
assumption
1. допускане, предположение; 2. присвояване, обсебване, узурпиране
photograph
снимка; снимам
congress
конгрес
ministry
министерство; министерски кабинет; духовенство
gate
порта, врата; шлюз