Level 21 Level 23
Level 22

421 - 440


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
horseshoe
подкова
origin
произход
channel
канал
convention
конвенция; установена практика, традиция, обичай
trend
тенденция; насока; ход; насока, направление
revolution
въртене, завъртане; коренна промяна; революция
comparison
сравнение
notion
понятие, представа, идея
achievement
постижение; постигане, достигане; извършване, изпълнение;
prisoner
затворник, пленник, арестант
citizen
жител на град, гражданин
height
височина; възвишение;
lesson
урок; поука
ancestor
прародител; праотец
struggle
боря се, преборвам се; борба
gap
дупка, празно място
stress
ударение; натиск , напрежение , стрес
passenger
пътник
manufacturer
производител; фабрикант
formation
образуване, формиране; строй, структура; воен. строй, формация