Level 23 Level 25
Level 24

461 - 480


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
skeleton
скелет, схема, скица, план
spokesman
представител, водач на делегация, говорител
obligation
задължение
pilot
пилот; пилотирам
republic
република
crew
екипаж
engineer
инженер
warning
предупреждение; признак
approval
одобрение
novel
роман; нов; неизвестен досега
protein
протеин
alimony
издръжка (на съпругата)
chest
сандък, куфар, гръден кош
secret
тайна; таен
mystery
мистерия
clique
клика; тесен кръг от хора с общи вкусове или интереси
partnership
сдружение; бизн. партньорство, съдружие
profession
професия
countryside
околност; селска област
load
товаря; товар