Level 24 Level 26
Level 25

481 - 500


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
reputation
репутация
recommendation
препоръка
recovery
възстановяване, съвземане
plaintiff
ищец
agriculture
земеделие; агрономия; селското стопанство
constitution
устройство; организъм; конституция
communist
комунист; комунистически
layer
слой; пласт
recession
рецесия; оттегляне, отдръпване
courtship
ухажване
bond
връзки окови; споразумение; задължение; облигация
presentation
презентация
soul
душа
judgment
присъда; съждение; мнение; здрав смисъл; проницателност
shareholder
акционер
pollution
замърсяване (и на околната среда)
kingdom
кралство; царство
illness
болест
prince
принц, княз
penalty
наказание; санкция, глоба