Level 33 Level 35
Level 34

661 - 680


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
summary
съкратен ,сумарен, сбит, незабавен, безцеремонен
rugby
ръгби
virtue
добродетел
constraint
ограничение, принуда, ограничаващо условие
privilege
привилегия; преимущество; чест; амер. сделка с премия
gradient
наклон; градиент
passion
страст
heaven
небеса
coalition
коалиция
timber
дървен материал; греда; гора
venture
рисков; риск; рискована работа
horror
ужас
gesture
жест; мимика
glance
рикоширам, отскачам; бегъл поглед (at, over, into)
jury
жури
charter
харта; патент, устав
sermon
проповед; слово; поучение
feminist
феминистка
reflection
отражение; размишление; порицание
carbon
въглерод; въглероден