Level 34 Level 36
Level 35

681 - 700


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ban
забрана, възбрана
prosecution
обвинение; съдебно преследване
stake
залог при бас; залог; кол
departure
отпътуване; заминаване
publicity
гласност, публичност
cousin
братовчед, -ка
vat
каца, цистерна, бъчва
evolution
еволюция
ideology
идеология
agenda
дневен ред
innovation
нововъведение, промяна, новост (in)
opera
опера
inside
вътре; вътрешност
carriage
кола; карета; вагон; превоз; държание; стойка
posture
поза, положение
tunnel
тунел
schedule
програма, план, разписание
format
формат
twin
близнак; двойник; комплект, състоящ се от две неща
lease
наем; давам, взимам под наем