Level 37 Level 39
Level 38

741 - 760


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
applicant
кандидат за служба
professor
професор
exposure
излагане; изобличаване; подхвърляне
miner
минъор, рудокопач
pig
прасе
policeman
полицай
guarantee
гаранция; поръчителство, поръчител
gear
(предавателен) механизъм; скорост; такъм; принадлежности; домашни вещи
ceremony
обред, церемония
discount
бизн. отбив, отстъпка; сконто
explosion
експлозия
rat
плъх , предател
strikebreaker
стачкоизменник
rabbit
заек
retiree
пенсионер
tide
прилив, отлив; сезон
illustration
илюстрация; пример
interface
интерфейс
nuance
нюанс, отсянка
cunning
хитър, лукав, коварен