Level 39 Level 41
Level 40

781 - 800


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
traction
теглене, влачене
discrimination
дискриминация
widow
вдовица
convulsion
конвулсия
episode
епизод
myth
мит
terrace
тераса (и геол.)
insight
проницателност, проникновение, прозрение, вникване (into)
brainstorm
обезумяване; припадък; блестяща идея
tragedy
трагедия
leaflet
листовка
adventure
приключение
hierarchy
йерархия
loyalty
вярност; лоялност
airline
въздушна, пряка линия
restoration
възстановяване, възвръщане, реставрация, реставриране
crevice
пукнатина, цепнатина
heir
наследник
mathematics
математика
clue
нишка, диря, следа; улика