Level 46 Level 48
Level 47

921 - 940


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
collar
яка, якичка
transmission
трансмисия, предаване
fist
юмрук; разг. ръка; почерк
dismissal
уволнение, разжалване; юр. отхвърляне (на иск); оправдаване (на обвиняем)
competence
компетентност
breakdown
изнемогване, упадък (на сили); повреда на механизъм; авария
analyst
аналитик
pause
пауза
script
скрипт; ръкопис; ръкописни букви; текст; сценарий
lamb
агне; агнешко месо
stable
стабилен; устойчив; обор, конюшня
jaw
челюст
miracle
чудо
chimpanzee
шимпанзе
stem
стъбло, дръжка; прен. потекло; грам. основа; мор. нос на кораб
tent
палатка
tumour
тумор
stitch
бод; бримка;плетка; бодеж, болка от силно тичане
shield
щит
comedy
комедия