Level 4 Level 6
Level 5

81 - 100


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
thinker
мислител
policy
политика; полица (осигурителна)
council
съвет, съвещание
motivation
мотивиране, обосноваване
estimate
оценка, пресмятане, сметка, калкулация, изчисление, преценка
fate
съдба , участ
ally
съюзник; съюзявам се
staff
тояга, жезъл; щаб; щат, персонал
report
съобщавам, докладвам, отчитам, донасям (to); правя репортаж
morsel
хапка, залък
grimace
гримаса
rate
цена, стойност; размер, тарифа; скорост, бързина; степен, съотношение, пропорция; класа, категория; темп; данък; такса; курс (на валута, такса, налог);
minister
министър, посланик; свещеник
term
срок; семестър; термин; pl условия; език; период
scholar
учен; ученик; стипендиант
action
действие
issue
издание , публикуване , тираж , фин. емисия
exit
излизане; изход
publication
издание; публикация
community
общество; община; общност