Level 7 Level 9
Level 8

141 - 160


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
item
отделна точка в списък; тема; въпрос; параграф; вид артикул от номенклатура на артикули
agreement
споразумение, спогодба, съгласие
site
сайт, местоположение, място, обект, площадка
labour
труд, работа, усилия
loss
загуба; щета
election
избор; избори (гласуване)
purpose
цел, предназначение, намерение, воля, успех
factor
фактор
population
население
pressure
натиск; налягане
response
отговор; отзвук; отклик
knowledge
знание
individual
индивидуален; индивид
basis
база, основа; изходен пункт
environment
(околна) среда
fireplace
камина, огнище
series
серия
future
бъдеще
analysis
анализа; грам. разбор
statement
изявление; отчет