Level 11 Level 13
Level 12

551-600


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
élcelődik
to josh
felekezet
denomination
suttyomban
furtively
nyegle
arrogant
tanterv
curriculum
száműz
to exile
fölény
ascendancy
mumus
boogeyman
előszeretet
penchant
késztet vmire
to lead to sth
mellesleg
by the way
hozzáállás
attitude
tengődik
to vegetate
megcsömörlik vmitől
to be cloyed with sth
selejtes
shoddy
idétlen
silly
nyakatekert
far-fetched
horderő
importance
fogékony
receptive
súlyosbodás
aggravation
közbeszól
to interrupt
különc
eccentric
szeplőtelen fogantatás
Immaculate Conception
béklyó
ball and chain
nyöszörög
to moan
fegyelem
discipline
taraj
(cocks)comb
helyesel
to agree
hitelező
creditor
elalél
to swoon
eltökélt
resolute
tántoríthatatlan
relentless
elhantol
to bury
árja
Aryan
fennállás
existence
elidegenedés
alienation
motyog
to mutter
fogcsikorgatás
gnashing of teeth
leltározás
stocktaking
költségvetés
budget
nyitány
overture
garázda
truculent
zöm
bulk
elfogult
prejudiced
ivadék
offspring
hozomány
dowry
húr
string
fenőkő
whetstone
révület
ecstasy
gyurma
plasticine