Level 9 Level 11
Level 10

Unit 1B - slovíčka 21-28


8 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
the USA
Spojené státy americké
where
kde / kam / odkud
answer
odpovědět / reagovat
country
země / stát
match
zápas / utkání / přiřadit / dát dohromady
notice
všimnout si / z/pozorovat
stress
přízvuk / důraz
word
slovo