Level 54 Level 56
Level 55

Unit 6C


28 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a.m.
dopoledne
about
okolo / přibližně
away
daleko / stranou
can
moci / umět
closed
zavřený
credit card
kreditní karta
every
každý / veškerý
free
bezplatný, zdarma
from
z / od
guide book
průvodce (knižní)
have
mít / vlastnit
here
tady / zde
ID card
legitimace / občanský průkaz
in
v / na
key
klíč
laptop
přenosný počítač
map
mapa
Monday
pondělí
open
otevřený / otevřeno
p.m.
odpoledne
passport
cestovní pas
purse
dámská peněženka
street
ulice
to
do / před (určitou hodinou)
wallet
pánská peněženka
when
kdy
where
kde / kam / odkud
tourist
turista