Level 64 Level 66

42 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
bike
bicykl / jízdní kolo
boat
loďka / člun
bus
autobus
by
pomocí - jakým způsobem
come
(při)jít / (při)jet
cycle
jet / jezdit na kole
do
(u)dělat / provést
finish
dokončit / dodělat
get
dostat / získat / sehnat
give
dát / dávat / podat
go back
vrátit (se) / jít zpátky
hear
slyšet / vyslechnout
charity
charita / dobročinný spolek
choose
vybrat (si) / zvolit (si)
learn
(na)učit se
leave
odejít / odjet / opustit
make
(u)dělat / vytvořit
motorbike
motorka
only
jenom / pouze / jen
plane
letadlo
proud
hrdý / pyšný
put
položit / umístit / dát
raise money
vybrat / získat peníze
ride
jet / jezdit (na kole
say
řici / říkat / prohlásit
Scotland
Skotsko
show
ukázat / ukazovat / znázorňovat
spend
utrácet (peníze)
start
začít / zahájit
stay
zůstat / pobývat / zdržovat se
take
vzít / brát / uchopit
taxi
taxi / taxík
tell
říci / povědět / sdělit
Thailand
Thajsko
travel around
putovat
use
používat / využívat / užívat
visit
navštívit / prohlédnout si
walk
jít / chodit (pěšky)
want
chtít / požadovat
difference
rozdíl(nost) / odlišnost
find
objevit / vypátrat / najít
swap
vyměnit si / prohodit si