Level 67 Level 69
Level 68

Unit 9D


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
amount
množství / obnos / suma
cab
taxi / taxík
climb
(vy)lézt / (vy)stoupat / (vy)šplhat
explorer
průzkumník / badatel / cestovatel
how many
kolik (u počitatelných podstatných jmen)
how much
kolik (stojí)
how old
jak starý
many
mnoho / mnozí (počitatelná podstatná jména)
moon
měsíc / luna
much
moc / mnoho / hodně (nepočitatelná podstatná jména)
old
starý
Portugal
Portugalsko
sink
potopit (se) / ponořit / klesnout ke dnu
what
jaký / který / co
when
kdy
where
kde / kam / odkud
who
kdo
why
proč
quiz
(zábavný) kvíz