Level 2
Level 1

1 Useful words and phrases


36 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
absent-minded
roztargniony
approach
podejście
arrogant
arogancki
bizarre
dziwaczny
candidate
kandydat(ka)
context
kontekst
cruel
bezwzględny, okrutny
deadly
śmiertelnie
demanding
wymagający
despise
gardzić, pogardzać
drag
ciągnąć
easy-going
wyrozumiały
essentially
zasadniczo, w zasadzie
estate agent
agent(ka) nieruchomości
extreme
ekstremalny
good-tempered
łagodny
horizontal
poziomy
(I) wonder
zastanawiam się
intonation
intonacja
laid-back
wyluzowany
legible
czytelny
narrow-minded
ograniczony, nietolerancyjny
odd
dziwny
open-minded
otwarty, pozbawiony uprzedzeń
pretty
całkiem
rather
raczej
react
reagować
recruitment agency
agencja pośrednictwa pracy
rub
wetrzeć
specialist
specjalista(tka)
stable
zrównoważony
star
grać (w filmie)
terraced
szeregowy
vegan
weganin, weganka
wasp
osa
weird
niepokojący, dziwny