Level 11 Level 13
Level 12

4 Useful words and phrases


39 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a sense of (one’s) own vulnerability
poczucie własnej słabości
admit
przyznawać
affect
oddziaływać (na coś)
alive
żywy
buzz
podniecenie, ekscytacja
climate change
zmiana klimatu
communicate
komunikować się
edge
skraj
environment
środowisko
environmentally-friendly
przyjazny dla środowiska
face
stawiać czoła, mierzyć się z
get straight to the point
przejść od razu do rzeczy
global warming
globalne ocieplenie
habitual offender
notoryczny przestępca
in advance
z wyprzedzeniem, z góry
in case
na wypadek
lead
prowadzić
make sure
upewniać się
mixture
mieszanka
negative
negatywny
observe
obserwować
opportunity
możliwość
participant
uczestnik
potentially fatal consequences
potencjalnie tragiczne konsekwencje
realistic
realistyczny
reason
przyczyna
recycle
segregować (odpady)
regret
żałować
regularly
regularnie
release
wyzwalać
reusable
wielokrotnego użytku
rule
orzekać
run out
wyczerpywać się
soar
gwałtownie wzrastać
strategy
strategia
sum up
podsumować
take seriously
traktować coś poważnie
vehicle
pojazd
warm spell
ocieplenie