Level 14 Level 16
Level 15

5 Useful words and phrases


37 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
abandon
porzucać
ability
umiejętność
absolutely
całkowicie
alone
sam, sama
anything
nic
assess
oceniać
attempt
próba
be bothered
przejmować się
briefing
instruktaż
bury
zakopywać
case
pudełko
challenge
wyzwanie
chance
szansa
civilization
cywilizacja
count
liczyć
destination
cel podróży
enter
wchodzić
excuse
wymówka
fact
fakt
factor
czynnik
infuriate
doprowadzać do szału
intruder
intruz
major
główny, ważny
manage
zdołać coś zrobić, uporać się z czymś
manageable task
zadanie możliwe do wykonania
memorize
uczyć się na pamięć
oversleep
zaspać
oxygen
tlen
pay attention
zwracać uwagę
pure
czysty
rate
wskaźnik, współczynnik
rational
racjonalny
revolution
rewolucja
rumour
plotka
self-control
samokontrola
species
gatunek, gatunki
water
podlewać