Level 18 Level 20
Level 19

7 VERBS OFTEN CONFUSED


28 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
advise
poradzić
argue
kłócić się
avoid
unikać
beat
pokonać, zwyciężyć
deny
zaprzeczać
discuss
omawiać, przedyskutować
expect
oczekiwać, spodziewać się
hope
mieć nadzieję
lay (past laid)
kłaść, położyć
lie (past lay)
leżeć
look
wyglądać, wydawać się
matter
mieć znaczenie
mind
mieć coś przeciwko
notice
zauważyć
prevent
powstrzymywać
raise
podnosić
realize
zdawać sobie z czegoś sprawę
refuse
odmawiać
remember
pamiętać
remind
przypominać (o czymś)
rise
wzrastać
rob
obrabować
seem
wydawać się
steal
kraść
wait
czekać
warn
ostrzegać
win
wygrać, zwyciężyć
wish
chcieć, życzyć sobie