Level 22 Level 24
Level 23

8 CRIME AND PUNISHMENT


36 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
accuse
oskarżać
acquit
uniewinniać
arrest
aresztować
blackmail
szantaż
bribery
łapówka
burglary
włamanie
catch
złapać, schwytać kogoś
charge
oskarżać
commit
popełniać
court
sąd
drug dealing
handel narkotykami
evidence
dowody
fraud
oszustwo
guilty
winny
hacking
hakerstwo
hijacking
uprowadzenie (samolotu)
investigate
prowadzić dochodzenie, śledztwo
judge
sędzia
jury
ława przysięgłych
kidnapping
porwanie
manslaughter
nieumyślne spowodowanie śmierci
mugging
napad (na ulicy)
murder
morderstwo
proof
dowód
punishment
kara
question
przesłuchiwać
rape
gwałt
robbery
napad, rabunek
sentence
skazywać (kogoś na coś)
smuggling
przemyt
stalking
prześladowanie (śledzenie, pogróżki)
terrorism
terroryzm
theft
kradzież
vandalism
wandalizm
verdict
werdykt, wyrok
witness
świadek