Level 26 Level 28
Level 27

9 BUSINESS


44 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
become
stać się
branch
oddział
business
biznes, firma
the CEO (= chief executive officer)
dyrektor generalny
chain
sieć
client
klient(tka)
close down
zamykać (firmę), upadać
colleague
kolega, koleżanka z pracy, współpracownik
company
firma, przedsiębiorstwo
customer
klient, kupujący
do a deal (= business agreement)
ubijać interes (= umowa biznesowa)
do a job
wykonać pracę
do badly
nie radzić sobie (z czymś)
do business (with)
prowadzić interesy
do market research
przeprowadzać badania rynkowe
do well
dobrze sobie radzić, dobrze się spisywać
drop
spadać, obniżać się
employee
pracownik, osoba zatrudniona
expand
rozwijać
export
eksportować
firm
firma, biznes
grow
wzrastać, rosnąć
head office
główna siedziba
import
importować
improve
poprawiać się, podnosić
increase
zwiększać
launch
uruchamiać, rozpoczynać
make (someone) redundant
zwalniać (kogoś) z pracy
make a decision
podejmować decyzję
make a loss
przynosić stratę
make a profit
przynosić zysk
make money
zarabiać pieniądze
manager
kierownik, menedżer
manufacture
produkować, wytwarzać
market
wprowadzać (produkt) na rynek
merge
połączyć się
multinational
międzynarodowy
owner
właściciel(ka)
produce
produkować
recession
recesja
set up
zakładać
staff
personel
take over
przejmować
unemployed
bezrobotny