Level 27 Level 29
Level 28

9 WORD BUILDING


49 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
absence
nieobecność
accommodation
zakwaterowanie
alcoholism
alkoholizm
antisocial
aspołeczny
automated
zautomatyzowany
belief
wierzenie
bilingual
dwujęzyczny
brotherhood
braterstwo
bulletproof
kuloodporny
careful
ostrożny
childhood
dzieciństwo
coldness
chłód, oziębłość
convenience food
dania gotowe
death
śmierć
distance
dystans, odległość
drinkable
zdatny do picia
entertainment
rozrywka
excitement
podekscytowanie, emocje
friendliness
życzliwość, przyjazna atmosfera
government
rząd, rządzący
heat
upał, gorąco
height
wysokość
homeless
bezdomny
hopeless
beznadziejny
hunger
głód
ignorance
ignorancja
improvement
poprawa, udoskonalenie
intention
zamiar, intencja
length
długość
loss
strata
megacity
metropolia
misunderstand
źle zrozumieć
monorail
kolej jednoszynowa
multicultural
wielokulturowy
overcrowded
zatłoczony, przeludniony
pollution
zanieczyszczenie
postgraduate
podyplomowy
racism
rasizm
reduction
redukcja, obniżka
strength
siła
subway
metro
success
sukces
thought
myśl, przemyślenie
ugliness
brzydota
unbreakable
niezniszczalny
underdeveloped
niezagospodarowany, słabo rozwinięty
useful
przydatny
waterproof
wodoodporny
weakness
słabość, słaby punkt