Level 28 Level 30
Level 29

9 Useful words and phrases


36 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
advert
reklama
airbrush
retuszować
antisocial
aspołeczny
belongings
rzeczy osobiste, dobytek
block
odrzucać
brand
marka
celebrity endorser
rekomendacja znanej osoby
commercial
reklama
consist of
składać się z
despite
pomimo (czegoś)
even though
nawet jeśli, mimo że
for
dla
gift
prezent, podarunek
however
jakkolwiek, niezależnie od czegoś
image
obraz, wizerunek
in order to
aby, w celu
in spite of
pomimo (czegoś)
ingredient
składnik
must-have
coś, co każdy powinien mieć (coś niezbędnego, modnego)
neighbourhood
sąsiedztwo
ordinary
zwykły
poverty
bieda, ubóstwo
progress
rozwijać się
reasonable
przyzwoity
relatively
relatywnie
satisfactory
zadowalający, satysfakcjonujący
so as to
tak aby, po to by
so that
żeby, po to aby
statement
twierdzenie, oświadczenie
status
status, pozycja (społeczna)
sue
pozywać
trouble
problem, kłopot
whatever
cokolwiek
wherever
gdziekolwiek
whichever
w zależności od tego, który (co)
whoever
ktokolwiek