Level 30 Level 32
Level 31

10 Useful words and phrases


38 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
acceptable
akceptowalny
acid
kwas
air
powietrze
anaesthetic
środek znieczulający
beforehand
zawczasu, wcześniej
biologist
biolog
bits and pieces
drobiazgi
blood transfusion
transfuzja krwi
clinical trial
badanie kliniczne
disabled
niepełnosprawny
discovery
odkrycie
donor
dawca
gas
gaz
geneticist
genetyk
give and take
kompromis, ustępstwo
ideal
ideał
imprison
uwięzić, wsadzić do więzienia
inhale
wdychanie
issue
problem
laboratory
laboratorium
law and order
ład i porządek publiczny
leap
sus, skok
malaria
malaria
mankind
ludzkość
now and again
co jakiś (pewien) czas
nuclear
nuklearny, jądrowy
physicist
fizyk
polio
polio, choroba Heinego-Medina
radiation
promieniowanie
rope
sznur, lina
safe and sound
cały i zdrowy
sick and tired
mieć czegoś po dziurki w nosie
side effect
efekt uboczny
solid
w stanie stałym
strangle
udusić się, zostać uduszonym
tuberculosis
gruźlica
ups and downs
wzloty i upadki
wait and see
poczekać i zobaczyć