Level 31
Level 32

More words in File 10


48 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
activist
aktywista, aktywistka
additive
dodatek
all
wszystkie
all (of) the
cały
any
któryś, jakiś
apartheid
apartheid
astronaut
astronauta
autograph
autograf
barber
fryzjer męski
bumpy
wyboisty, trudny
cosmetics
kosmetyki
council
samorząd, rada
defend
bronić (się), walczyć
democratic
demokratyczny
desert
pustynia
diamond
diament
distracting
rozpraszający
either
albo...albo
electron
elektron
every
wszystkie, każde
everybody
wszyscy
everything
wszystko
exquisitely
całkowicie, wyjątkowo
flow
wpadać
harmony
harmonia, zgoda
intolerable
nieznośny, nie do zniesienia
invalid
inwalida
invasion
inwazja
lawsuit
sprawa, proces (sądowy)
lead
ołów
lightning
błyskawica, piorun
means
sposoby
most of
większość (z)
myth
mit
navy
marynarka wojenna
neither
ani – ani, żadne (z nich)
nitrogen
azot
none
nic, żadne
obstacle
przeszkoda
railing
ogrodzenie
resist
sprzeciwiać się, stawiać opór
stamina
wytrzymałość
suffragette
sufrażystka
surrender
poddawać się, kapitulować
toxic
toksyczny
vapour
opary, wyziewy
various
różny
volcano
wulkan