Level 4 Level 6
Level 5

2 Useful words and phrases


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
allow
pozwalać
alternative remedy
medycyna alternatywna
ambulance
karetka pogotowia
aspirin
aspiryna
bacteria
bakteria
blind
niewidomy
blood test
badanie krwi
break down
załamać się
cholesterol
cholesterol
contact lenses
soczewki kontaktowe
damage
uszkadzać
deaf
głuchy
deal with
poradzić sobie (z czymś)
diagnosis
diagnoza
false teeth
sztuczna szczęka
first aid
pierwsza pomoc
go through
przechodzić przez (coś)
grey wig
siwa peruka
heart rate
tętno
hidden
ukryty
injection
zastrzyk
life-threatening
zagrażający życiu
medical
medyczny
medicine
lekarstwo
miracle cure
cudowne lekarstwo
mouth ulcer
afta
operation
operacja
paracetamol
paracetamol
pulse
puls
recommend
polecać
role
rola (w filmie)
surgery
operacja
symptom
objaw
treat
leczyć
typical
typowy
under the weather
czuć się kiepsko
virus
wirus
wound
rana
wrinkled
pomarszczony
X-ray
Rentgen