Level 6 Level 8
Level 7

3 AIR TRAVEL


37 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
airport terminal
terminal lotniczy
aisle
przejście
baggage drop off
odprawa bagażu
baggage reclaim
odbiór bagażu
boarding pass
karta pokładowa
cabin crew
obsługa kabiny pasażerskiej
check in
odprawić się, przejść odprawę biletową
check-in desk
stanowisko odprawy
collect
odbierać
connecting flight
lot z przesiadką
customs
odprawa celna
departures board
tablica odlotów
direct flight
lot bezpośredni
domestic
krajowy
drop off
podrzucać kogoś, podwozić
fill in
wypełniać
gate
wyjście, bramka
get off
wysiadać
get on
wsiadać
hand luggage
bagaż podręczny
international
międzynarodowy
jet lag
zmęczenie po podróży samo- -lotem przez różne strefy czasowe
land
lądować
liquid
płyn
long-haul flight
lot dalekiego zasięgu
object
przedmiot
pick up
odbierać
prohibited
zabroniony
runway
pas startowy
scan
skanować
seat belt
pas bezpieczeństwa
security
kontrola bezpieczeństwa
sharp
ostry
take off
startować (o samolocie)
trip
podróż
turbulence
turbulencje
VIP lounge
poczekalnia dla VIP-ów