Level 2
Level 1

Å lage nye celler, s. 8


11 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
celler
Hva er alle levende organismer bygget opp av?
Cellen deler seg
Hvordan blir et encellet dyr til to dyr?
Celledeling
Hvordan vokser et flercellet dyr?
40 000 milliarder
Hvor mange celler mestår kroppen av?
DNA
Hva inneholder hver celle?
En lang tråd
Hvordan kan vi tenke oss at DNA molekylet ser ut som?
46
Hvor mange kromosomer inneholder menneskecellene?
Kjønnscellene
Hvilke celler inneholder ikke 46 kromosomer?
X.kromosom og Y-kromosom
Hvilke to typer kjønnskromosomer finnes det?
to X-kromosomer
Hva slags kromosomer har kvinner?
X og Y
Hva slags kromosomer har menn?